Импресум
Schmetterling International GmbH & Co. KG
Седалище: Гешванд
Търговски регистър Бамберг 10258
Ид. № по ДДС: DE 228 187 638

лично отгов. съдружник: Schmetterling Verwaltungs-GmbH
Седалище: Гешванд
Търговски регистър Бамберг 4749

Управители: Аня Мюлер-Екерт и Омер Караджа
Пощенски адрес: Schmetterling International GmbH & Co. KG, Geschwand 131, D-91286 Obertrubach-Geschwand
Телефон: (+49) 91 97/ 62 82-100
Телефакс: (+49) 91 97/ 62 82-182
имейл: info@schmetterling.de
www.schmetterling.de
Концепция, структуриране и реализация
Schmetterling International GmbH & Co. KG
Съгласно § 37 VSBG (Закон за уреждане на потребителски спорове) сме длъжни да Ви обърнем внимание, че за спорове между потребители и предприятия са създадени комисии за уреждане на спорове.
Общата комисия за уреждане на потребителски спорове е Zentrum für Schlichtung e.V. - Straßburger Str. 8 - 77694 Kehl (имейл: mail@verbraucher-schlichter.de). Можете да се обърнете към тази комисия, участието обаче е доброволно за двете страни.
Онлайн решаване на спорове съгласно чл. 14, ал. 1 от Регламента за ОРС:
Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС). Тя се намира на адресhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/

Операторът на уеб страницата не взима участие в процедура за решаване на спорове, преди с това да се е заела дадена комисия за уреждане на спорове.
Права върху снимки
© Без лиценз
© Schmetterling