Декларация за защита на данни съгласно Закона за телемедиитеРадваме се на Вашия интерес към нашето предприятие и нашите продукти и искаме да се чувствате в безопасност при Вашето посещение на нашите интернет страници, също и по отношение на личните Ви данни. Тъй като и за нас защитата на Вашата лична сфера е от особено значение, възприемаме защитата на Вашите лични данни много сериозно. При събирането, обработката и използването на лични данни в рамките на нашето присъствие в интернет, са приложими разпоредбите на Европейския съюз относно защитата на данните и германските закони за защита на данните.

Лични данни
Личните данни са информация, която може да се използва за идентифицирането Ви. Към тях спада информацията за Вашето истинско име, адрес, пощенски адрес, телефонен номер. Информацията, която не е в пряка връзка с Вашата идентичност (като например любими уеб страници или брой потребители на дадена страница), не спада към тях.

Анонимизирани данни
При всеки достъп до съдържания от тази интернет оферта автоматично се запаметява обща информация (напр. брой и продължителност на посещенията за отделните страници). Тези данни не са лични. Те се използват само за статистически цели и за оптимизиране на интернет офертата.

Важно за пътуващите до САЩ
Въз основа на Федерален закон за издирването на терористи, самолетните компании са принудени да съобщават на Федералните имиграционни служби данните за полета и резервацията на всеки пътуващ преди влизането в САЩ. Без изпращането на тези данни не е възможно влизане в САЩ.

Предоставяне на лична информация на трети лица
С цел извършване на предлаганите от нас или подлежащите на извършване от нас услуги, ние предоставяме Вашите лични данни на Вашия съответен договорен партньор/туроператор и на участващите в предоставянето на услугите трети лица, доколкото това е необходимо за изпълнението на договора.
Ако трябва да се предоставят данни на нашите договорни партньори, съотв. на трети лица, същите в допълнение към задължителните законови разпоредби са обвързани с нашите договорни клаузи по отношение на защитата на данните. Събирането, съотв. предоставянето на лични данни на държавни институции и служби става само в рамките на задължителните правни разпоредби.

Право на информация/Вашите права
Вие имате право, при запитване и безплатно, да получите информация относно запаметените за Вас данни. Освен това имате правото да коригирате, изтривате или блокирате неверните данни. При определени обстоятелства изтриването може да е възпрепятствано от законови разпоредби, най-вече по отношение на данните за счетоводни цели.

Използване на бисквитки
Ние използваме „бисквитки“ (малки файлове с информация за конфигурацията). Те ни помагат да анализираме честотата на използване и броя потребители на нашата уеб страница и да повишим комфорта на използване на предлаганите продукти. В „бисквитките“ ние запаметяваме информация, като напр. User ID (идентификация на потребителя). За тази цел може да се извърши присвояване на данните за клиента, което означава по-висок комфорт за потребителя, тъй като в случай на резервация не е необходимо той отново да се вписва с всичките си лични данни. Използването на нашите оферти е възможно и без бисквитки. Повечето браузъри са настроени така, че да приемат бисквитките автоматично. Вие обаче можете да деактивирате запаметяването на бисквитки или да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява, когато се изпращат бисквитки.

Линкове към други уеб страници
Нашата онлайн оферта съдържа линкове към други уеб страници. Тази декларация за защита на данните не касае останалите доставчици. Ние не можем да гарантираме, че техните оператори спазват разпоредбите за защита на данните и затова не поемаме отговорност за верността, актуалността и пълнотата на предоставената там информация.

Въпроси и коментари
За въпроси, желания или коментари относно защитата на данните, моля, свържете се по имейл с нашите отговорни служители за защита на данните (technologie@schmetterling.de). Стремителното развитие на интернет налага от време на време актуализация на нашата Privacy Policy (декларация за защита на данните). Тук ние ще Ви информираме за обновяванията.

Използване на плъгини за Facebook
На тези интернет страници се използват плъгини на социалната мрежа facebook.com, чийто оператор е Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Ако извикате снабдени с такъв плъгин интернет страници от нашето присъствие в интернет, се изгражда връзка със сървърите на Facebook и при това плъгинът се изобразява на интернет страницата чрез съобщение във Вашия браузър. По този начин към сървъра на Facebook се изпраща информация за това, кои от нашите интернет страници сте посетили. Ако при това сте се вписали във Facebook, Facebook присвоява тази информация на Вашия личен потребителски акаунт във Facebook. При използването на функциите на плъгина (напр. кликване върху бутона „Харесвам", писане на коментар) тази информация също се присвоява на Вашия акаунт във Facebook, което можете да предотвратите чрез отписване, преди да използвате плъгина. По-подробна информация за събирането и използването на данните от Facebook, за Вашите права в тази връзка и за възможностите за защита на личното Ви пространство, ще намерите в указанията за защита на данните на Facebook.

(изготвено от адвокат Анегрет Майер, LL.M., състояние към: 02.02.11) © Händlerbund e.V. - Този текст е защитен с авторски права. Разпространението или предоставянето на указанията на трети лица е разрешено, ако не се извършват промени по тях и най-вече ако не се отстранява указанието за авторското право.

Използване на бутона "+1" на Google
Нашето присъствие в интернет използва бутона "+1" на социалната мрежа Google, чийто оператор е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Бутонът е обозначен с "+1". Бутонът "+1" е съкращение за "това е много яко" или "разгледай това". Този бутон не се използва за анализ на посещенията Ви в мрежата.

Ако дадена уеб страница от нашето присъствие в интернет съдържа бутона "+1", Вашият интернет браузър ще зареди този бутон от сървъра на Google и ще го покаже. За посетената от Вас уеб страница от нашето присъствие в интернет ще бъде автоматично съобщено на сървъра на Google. При показване на бутон +1 Google не води дългосрочен протокол за Вашата история на сърфиране, а това се прави само за срок от до две седмици.

Google съхранява тези данни за Вашето посещение за този период с цел техническо обслужване на системата и отстраняване на грешки. Тези данни обаче не са структурирани по индивидуални профили, потребителски имена или URL адреси. Тази информация също не е достъпна за операторите на уеб страниците или рекламодателите. Тази информация се използва само за техническо обслужване и отстраняване на грешки от вътрешните системи на Google. Вашето посещение на страница с бутон +1 не се анализира по никакъв друг начин от Google. Не се извършва разширен анализ на Вашето посещение на дадена уеб страница от нашето присъствие в интернет с бутон "+1".

Самото отбелязване с +1 е публичен процес, т.е всеки, който извършва търсене с Google или извиква съдържания в мрежата, които сте отбелязали с +1, потенциално може да види, че сте отбелязали съответното съдържание с +1. Затова отбелязвайте с +1 само тогава, когато сте сигурни, че желаете да споделите тази препоръка с целия свят.

Кликването върху този бутон +1 служи като препоръка за останалите потребители в резултатите от търсенето в Google. Можете публично да съобщите, че харесвате нашата уеб страница, одобрявате нашата уеб страница или че можете да препоръчате нашата уеб страница. Ако сте се регистрирали в Google+ и сте се вписали, тогава при кликване бутонът +1 се оцветява в синьо. Освен това отбелязването +1 се добавя към Вашия табулатор +1 във Вашия профил в Google. От този табулатор можете да управлявате Вашите отбелязвания +1 и да решите дали искате да споделите публично табулатора +1. За да запаметите Вашата препоръка +1 и да разрешите публичния достъп до нея, през Вашия профил Google анализира информацията за препоръчания от Вас URL, за Вашия IP адрес и друга свързана с браузъра информация. Ако оттеглите Вашата препоръка +1, тази информация се изтрива. Всички Ваши препоръки +1 са изброени на Вашия табулатор +1 във Вашия профил.

Допълнителни указания относно защитата на данните при използването на бутона +1 ще намерите на линка https://www.google.decom/intl/de/+/policy/+1button.html.

Клаузата за използването на бутона "+1" на Google е изготвена от кантора Герстел и може да бъде намерена на http://www.abmahnungberatung.de.

Social Plugins на Twitter
Заедно с Twitter и функциите за ретуитване използваме т.нар. "Social Plugins" на twitter.com, чийто оператор е Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107. Ако използвате функциите за ретуитване, посетените от Вас уеб страници се съобщават на трети лица и се свързват с Вашия акаунт в Twitter. Подробности за боравенето с Вашите данни от страна на Twitter, както и за Вашите права и възможности за настройка с цел защита на личните Ви данни, можете да получите от указанията за защита на данните на Twitter: http://twitter.com/privacy

Google Анализ
Тази уеб страница използва Google Анализ, една услуга за уеб анализ на Google Inc. ("Google"). Google Анализ използва т.нар. "бисквитки", текстови файлове, които се съхраняват на компютъра Ви и служат за анализ на Вашата употреба на уеб страницата. Информацията, генерирана от бисквитката за използването на тази уеб страница, обикновено бива прехвърлена към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай на активиране на анонимизиране на IP адреса за тази уеб страница, Google ще съкрати преди това Вашия IP адрес в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в други страни от Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само при извънредни случаи пълният IP адрес се изпраща към сървър на Google в САЩ и се съкращава там. От името на оператора на тази уеб страница Google ще използва тази информация, за да анализира Вашето използване на уеб страницата, да съставя отчет на дейностите на уеб страницата и да предоставя на оператора на уеб страницата допълнителни услуги, свързани с използването на уеб страницата и използването на интернет. IP адресът, изпратен от Вашия браузър в рамките на Google Анализ, няма да бъде сливан с друга информация на Google. Можете да забраните запаметяването на бисквитки чрез съответна настройка на браузъра Ви; обаче Ви обръщаме внимание, че в такъв случай няма да можете да използвате в пълна степен функциите на тази уеб страница. Можете също така да забраните анализа на генерираните от бисквитката и свързаните с Вашето използване на уеб страницата данни (вкл. Вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като свалите от посочения линк наличния плъгин за браузър и го инсталирате: http://tools.google.decom/dlpage/gaoptot?hl=de
По-подробна информация за условията за ползване и защитата на данните ще намерите на този линк съотв. на този линк. Обръщаме Ви внимание, че на тази уеб страница Google Анализ е разширен с кода „gat._anonymizeIp();“, за да се гарантира анонимизираното събиране на IP адреси (така нареченото IP маскиране). Освен това ние използваме Google Анализ, за да анализираме за статистически цели данни от AdWords и бисквитката Double-Click. Ако не желаете това, можете да го деактивирате през мениджъра за разширенията (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).